காஷ்மீரில் இதுவரை 50,000 பேர் மீட்பு: 215 பேர் பலி