கண்அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட 14 பேருக்கு பாதிப்பு