சட்டத்துக்கு மதிப்பளித்து விசாரணைக்கு முகம் கொடுக்கவே நாடு திரும்பினேன்