மனைவி, மகள் முன்னிலையில் குடும்பஸ்தர் வெட்டிக் கொலை