இலங்கை மருத்துவபீட மாணவி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தப்பினார்