ரூ. 64 இலட்சம் பெறுமதி: வெளிநாட்டு கரன்ஸிகளை கடத்தும் முயற்சி முறியடிப்பு