சிரிய அரச படையின் பீப்பாய் குண்டு தாக்குதலில் 60 பேர் பலி